[vc_row mobile_bg_img_hidden=”” tablet_bg_img_hidden=”” woodmart_parallax=”” woodmart_gradient_switch=”” woodmart_color_gradient=”” row_reverse_mobile=”” row_reverse_tablet=”” woodmart_disable_overflow=””][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Gizlilik Politikası” tab_id=”1598707592937-785448d2-db9a”][vc_column_text woodmart_color_scheme=”” text_larger=””]Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Bu Gizlilik/Kişisel
Verilerin Korunması Politikası;

Şirketimiz PARİS BUTİK (“Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin parisbutik.com tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve açık rızalarının temini için kaleme alınmıştır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
  parisbutik, müşterilere ait kişisel verileri; parisbutik  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmalarda, parisbutik.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalarda, parisbutik.com’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanmasında ve yapılmasında, parisbutik’in ve parisbutik ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanmasında ve yapılmasında kullanmak için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlemektedir.
 2. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

parisbutik.com müşterilerin kişisel verileri,
müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, kullanıcı deneyimini arttırmak için müşteri hareketlerinin takip edilmesi,  parisbutik’a ait internet sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi, hedef kitle belirlenmesi, kişiye özel pazarlama, kişiye özel analiz ve şirket içi raporlama, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti planlamaları, müşteri ilişkileri yönetimi, parisbutik’in hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, parisbutik’in sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası için müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Ayrıca yine parisbutik ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, kullanıcı adınız, sipariş bilginiz, adresiniz vb. kullanıcı bilgilerinizi marketlerin performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi amacıyla market temsilcileri ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Müşterilere ait kişisel veriler, parisbutik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmalarda, parisbutik tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalarda, parisbutik’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanmasında ve yapılmasında, parisbutik’in ve parisbutik ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yapılması amaçlarıyla kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kamu tüzel kişileri, hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlarla Kanun’un 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

parisbutik, Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi parisbutik’in internet sitesi ve mobil uygulamaları, e-posta ve çağrı merkezi kanallarıyla toplamakta ve işlemektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından

https://www. parisbutik.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. parisbutik, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır parisbutik’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Mesafeli Satış Sözleşmesi” tab_id=”1598707592937-d15fc5bc-4a63″][vc_column_text woodmart_color_scheme=”” text_larger=””]MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI:

Parisbutik

Mersis Numarası : ……

Adres: BALIKYOLU MAH BALIK YOLU CAD NO 54B  ESENYURT/ ISTANBUL

Telefon: +90 534 255 63 12

E-mail: info@parisbutik.com

ALICI:
Müşteri

MADDE 2 –  TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Bakan:Ticaret Bakanı’nı,
Bakanlık:Ticaret Bakanlığı’nı,
Kanun:Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
Yönetmelik:Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’i,
Hizmet:Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,
Satıcı:Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi(parisbutik),
Alıcı:Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi(Müşteri),
İnternet Sitesi:Satıcı’ya ait www.parisbutik.com adlı internet sitesini,
Sipariş Veren:Bir mal veya hizmeti Satıcı’ya ait www.parisbutik.com adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
Taraflar:Satıcı ve Alıcı’yı,
Sözleşme:Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,
Ürün veya Ürünler:Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri, ifade eder.

KVKK

 

Kolay İade Merkezi  

 

:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

 

www. parisbutik.com internet sitesine üye olan müşterilerin  Hesap Bilgilerim sayfasından ulaşabileceği ve iade için gerekli bilgileri doldurduktan sonra iade işlemini kolaylıkla gerçekleştirebileceği alanı ifade eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.parisbutik.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler Satıcı tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. İnternet sitesinde ödeme sayfasında yer alan ‘Ön Bilgilendirme Formu’ ve siparişe ait faturalar işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme Alıcı tarafından #DATE# tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir.

MADDE 5 – MAL VEYA HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/hizmet, Alıcının teslimini talep etmiş olduğu #DELIVERY_ADDRESS# adresinde bulunan #USER_NAME#’a yahut adreste  bulunan 18 yaşından büyük kişiye teslim edilecektir.

MADDE 6 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dâhilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, belirtilen süreler içerisinde, belirtilen şartlar dahilinde yapılan alışverişlerde teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde mal/hizmeti teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 7 – KAPIDA ÖDEME ÜCRETİ

Kapıda ödeme servisi kargo şirketi tarafından sağlanan bir ödeme seçeneğidir ve Satıcı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu servis için kargo şirketi Türkiye dâhilinde 16 TL (On-Altı–Türk-Lirası) tahsil etmektedir. Bu servis bedeli kargo şirketine ait olup, ürün iadesi halinde iade edilemez ve Satıcı bu bedelden sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

8.1 Alıcı,

8.1.1 Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimat ve kargo bedeli ile iade koşullarına ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri,

8.1.2 Satıcı’nın unvanı, adres ve iletişim bilgileri ve şikâyetlerini iletmesi için gerekli iletişim bilgilerini,

8.1.3 Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı’nın şikâyetlere ilişkin çözüm yöntemlerini,

8.1.4 Cayma hakkının olduğu durumlar, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve Satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgileri,

8.1.5 Cayma bildiriminin yapılacağı mecralar hakkındaki bilgileri,

8.1.6 Yönetmelik’in 15 inci madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, cayma hakkından faydalanılamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkının kaybedileceğine ilişkin bilgileri,

Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgileri, işbu Sözleşme’nin kabulü ile kurulmasından ve ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce okuyup incelediğini ve anlayarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden ünce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

8.2 Alıcı ayrıca Satıcı tarafından uygulanan ve Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcı ile elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda Satıcı’ya verdiği izinler, Alıcı’nın ve Satıcı’nın kanuni hakları ve tarafların haklarını kullanım usullerini İnternet Sitesi üzerinden yayınlanan Politika ve Duyurular aracılığıyla öğrendiğini beyan ve kabul eder.

8.3 Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir. Alıcı, promosyon veya kampanya gereği Satıcı tarafından kendisine teslim edilen bilabedel ürünlerden Satıcı’yı sorumlu tutmayacağını, tüm taleplerden ürün üreticisinin münhasıran sorumluluğunu kabul ve beyan eder.

8.4 Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı Alıcı tarafından bildirilen banka hesabına bildirim tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ila 4 (dört) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5 Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.6 Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken yahut sipariş oluşturma, iptal ve/veya teslimat süreçlerinin idame ettirilebilmesi için bizatihi verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun ve kişisel ve sipariş bilgilerinin kendisine ait olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.7 Alıcı, arama yoluyla satış kanalını tercih ederek Satıcı’nın müşteri hizmetleri temsilcisine sipariş oluşturması için zaruri olan bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde vereceğini, kendi özgür iradesiyle vermiş olduğu işbu bilgilere yahut web sitesi üzerindeki hesap erişimine ilişkin olarak sonradan ilgili bilgilerin rızası dışında ele geçirildiği yahut hesabına izinsiz erişim yahut gizlilik ihlali iddiasında bulunamayacağını, öyle ki bu durumlara muvafakati olduğunu, vermiş olduğu bilgilerin doğru olmaması halinde ise Satıcı aleyhine yöneltilebilecek her türlü talepten ve zarardan münhasıran kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8 Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

8.9 Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.10 Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.11 Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.12 Alıcı’nın www.parisbutik.com sitesi üzerinden başta kapıda ödeme yöntemi olmak üzere sair herhangi bir ödeme yöntemiyle gerçekleştireceği alışverişlerde, Satıcı’ya yapmış olduğu ödemeye istinaden gerçekleştirilecek nakit iade tutarları, yalnızca Alıcı’nın kendisine ait ve bildireceği IBAN bilgilerine yapılabilecek olup; Alıcı’nın kendisine ait IBAN bilgilerinin bulunmadığını iddia etmesi halinde ise tüm sorumluluk Alıcı’ya ait olmak üzere, birinci derece yakınına ait IBAN bilgilerine de talebi üzerine yapılabilecektir. Ayrıca Alıcı, ulusal ve/veya uluslararası kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele mevzuatını ve/veya politikalarını ihlal etmeyeceğini, ihlal etmeye dahi sebep olmayacağını; aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Satıcı nezdinde meydana gelebilecek her türlü zararı ilk yazılı talep üzerine derhal ve nakden gayrikabili rücu tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

8.13 İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın üyeye karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
MADDE 9 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Haklı gerekçelerle Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcıya öncesinde bilgilendirmek şartıyla eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 10 – ÖZEL ŞARTLAR

10.1 Satıcı’ya ait internet sitesinin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği ve herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

10.2 Satıcı, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde Alıcı’lar için çeşitli zamanlarda koşulları, içeriği ve süresi Satıcı tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar (bir ve/veya birden fazla butikten aynı anda Satıcı tarafından belirlenecek tutarlarda alışveriş yapıldığı durumlarda Satıcı tarafından belirlenecek türdeki indirimlerin Alıcı’lara yansıtıldığı kampanyalar) düzenleyebilecektir. Şu kadar ki, Alıcı’nın herhangi bir sebeple satın aldığı ürünleri iade, cayma hakkı vb. sebeplerle iade etmesi halinde, Satıcı tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve Alıcı’ya yapılacak iade ödemesinden düşülür.

10.3 Alıcı’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, Alıcı yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. Alıcı böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4 Satıcı’nın, İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

10.5 İnternet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları parisbutik Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir, yazılı izin olmaksızın kullanılamaz.

 

MADDE 11 – SÖZLEŞMEYE KONU OLAN MAL VEYA HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/Hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli Ön Bilgilendirme Formu’nda ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 12 – MAL VEYA HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu sistemde kayıtlı elektronik posta adresine yahut telefon kanalıyla yapılan satışlarda Alıcı tarafından bildirilen telefon numarasına gönderilen örnek fatura, Ön Bilgilendirme Formu ve ürün ile birlikte Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Satıcı parisbutik, Üyelerinden elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak hem KVKK’ye (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) hem de 2016/679 Sayılı AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GVKT”) tabidir. parisbutik, Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası ve GVKT Gizlilik Politikası ve www.parisbutik.com platformundan erişilebilecek işbu Anlaşma uyarınca Kullanıcılarından kişisel verileri toplar, kullanır, iletir ve işler. Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası ve GVKT Gizlilik Politikası işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin bir parçasıdır.

Kişisel verileri kullanımımızla ve bu konularda sahip olduğunuz haklarla ilgili daha fazla bilgi için ve

KVKK kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için,

Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası bağlantısından Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikasına erişebilir ve info@parisbutik.com adresine e-posta göndererek söz konusu haklarınızı icra edebilirsiniz.

Ayrıca,

Bir Avrupa Birliği üye ülkesinde ikamet ediyorsanız, GVKT kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için,

GVKT Gizlilik Politikası bağlantısından GVKT Gizlilik Politikasına erişebilir ve dpo@parisbutik.com adresinden Veri Koruma Sorumlumuza e-posta göndererek söz konusu haklarınızı icra edebilirsiniz.

Bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresi, parisbutik üyelik süreciniz sırasında ibraz ettiğiniz e-posta adresi olmalıdır. Bir Üye olduğunuzla ilgili makul çerçevede bir ispat sağlanmadıkça, diğer e-posta adreslerinden alınan taleplere cevap verilmeyecektir.

MADDE 14 – VADELİ FİYAT

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura, ön bilgilendirme formu ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 15 – FAİZ

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30`dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı münhasıran sorumludur.

MADDE 16 – ÖDEME PLANI

16.1 Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. Ödeme Alıcısı bankaya karşı Alıcı münhasıran sorumludur.

16.2 Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir         taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

MADDE 17 – CAYMA HAKKI

17.1 Alıcı, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti Türkiye sınırları dâhilinde teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün, diğer ülkelerde ise teslim tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

17.2 Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

17.3 Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b)Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün, esas alınır.

Malın Satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

17.4 Cayma hakkının kullanılması halinde:

 1. a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı’ya geri gönderir.
  b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Mal, Satıcı’ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
  c) Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı’ya, Kolay İade Merkezi üzerinden yahut sözlü olarak Satıcı’nın müşteri hizmetleri temsilcisine bildirmiş olduğu banka hesabına Alıcı’nın ödediği şekilde iade edilir.

Alıcı iade edeceği Malı, sadece Türkiye sınırları içerisinde, Kolay İade Merkezi üzerinde veya Müşteri Hizmetleri Temsilcisi tarafından belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri ile Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği Malı, Kolay İade Merkezi üzerinde veya Müşteri Hizmetleri Temsilcisi tarafından belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan ve zarardan Satıcı sorumlu değildir. Sipariş onayı verildikten sonra, Malın teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise, iade kargo bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır. Satıcı’nın Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, Danimarka, Avusturya, Amerika ve  Ürdün’de kullanılacak cayma/iptal hakkına istinaden ürünlerin iadesinden doğacak masrafları, iade edilen ürünlerin tutarından mahsup etme hakkı saklıdır. İşbu sayılan ülkeler ve Türkiye dışındaki ülkelerde ise cayma hakkını kullanan Alıcılar ürünlerin iade kargo bedelinden münhasıran sorumludur.

Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi ve/veya kampanya şartlarının sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı ve/veya kargo bedeli iptal edilir ve iadeye istinaden yapılacak ödemeden mahsup edilir.

MADDE 18 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,
  b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
  c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde,
  e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde,
  f) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde,
  g) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,
  h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde,

Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Ayrıca Türkiye dışına yapılan kozmetik ürün satışlarında Alıcı cayma hakkını kullanamayacak ve ilgili ürünler yurtdışından iade alınmayacaktır.

Alıcı veya üçüncü kişi tarafından iade edilmek istenen ürünlerin faturası kurumsal ise, Alıcı, ürünleri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermesi gerekmektedir. Aksi halde; faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Alıcı, işbu hususu bildiğini ve ilgili iade faturalarını Satıcı’ya usulüne uygun şekilde iletmediği takdirde cayma ve/veya iade hakkını kullanamayacağını ve Satıcı’ya herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 19 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ilk yazılı talep üzerine derhal ve nakden ödemeyi kabul eder.

MADDE 20 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 21 – BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar ve telefon/görüşme kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 22 – TACİRE KESİLEN FATURA VE CARİ HESAP VİRMAN ONAYI

22.1 İşbu Sözleşme’de siparişi oluşturan Alıcı’nın faturayı kendi nam ve hesabına değil, üçüncü bir şirket ve/veya tüzel kişi (bu ibare ile gerçek kişi tacir de dâhil olmak üzere) adına düzenlemek istemesi halinde; Alıcı verdiği fatura bilgilerinin doğruluğunu, cari hesapta Alıcı adına düzenlenecek fatura tutarlarının ve borç tutarlarını, Alıcı’nın beyan ettiği şirket ve/veya tüzel kişi cari hesabına virman yapılmasına onay verdiğini ve alacağın temliki hükümlerine göre borcun Alıcı’nın beyan ettiği ticari unvan ve vergi numaralı şirket/tüzel kişi adına düzenlenmesini kabul ettiğini beyan eder. Alıcı fatura bilgisini beyan ettiği şirket ve/veya tüzel kişinin ticari unvanının, vergi dairesinin ve numarasının, adres bilgisinin hatalı olmasından ve ilgili şirket/tüzel kişinin borcu kabul etmemesi halinde doğacak sorumluluğu ve Satıcı’nın bu işlemden doğan tüm maddi ve manevi zararlarını tazmin etmeyi kabul, gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder. Öyle ki işbu halde Alıcı’nın tüketici olmaması nedeniyle Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

22.2 Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde yahut işbu Sözleşme’nin iletildiği kanal üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

22 (yirmi iki) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, #belirlenen gün# tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Çerez Politikası” tab_id=”1598707731235-999b8d8c-9fb9″][vc_column_text woodmart_color_scheme=”” text_larger=””]PARİS BUTİK ÇEREZ POLİTİKASI

PARİS BUTİK Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

PARİS BUTİK çerezleri;

Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:

Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

PARİS BUTİK tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. PARİS BUTİK, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek; size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

PARİS BUTİK üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

PARİS BUTİK çerezleri ayrıca; arama motorlarını, PARİS BUTİK tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya PARİS BUTİK’nin reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine ve PARİS BUTİK’nin reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, PARİS BUTİK’nin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

Bunun yanı sıra ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. Sosyal medya platformları, e-posta adresinizi hashleyerek, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanmaktadır. E-posta adresiniz üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir.

Çerez Yönetimi

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.

Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

Çerez Çeşitleri

PARİS BUTİK tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım amacına göre; aşağıdaki tabloda yer alan çerezler kullanılmaktadır. PARİS BUTİK bu çerezleri kullanarak; Üyelerini birbirinden ayıran özellikleri belirleyerek, tercih ve beğenilerine uygun kampanya ve reklam yapmak amacıyla Üyeleri büyük gruplara ayırarak, ortalama harcama tutarı, yaş, cinsiyet, alışveriş yapılan kategoriler, mobil kullanım oranı gibi harcama alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik istatistiksel çalışmalar yapmaktadır.

Çerez TanımıKullanım Amacı
Oturum ÇereziKullanıcının, kullanıcı bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapabilmesini ve kendi bilgileriyle alışveriş yapabilmesini ve çeşitli sayfalar arasında bilgi aktarımını amaçlamaktadır.
Analiz ÇerezleriBu çerez kullanıcının gezdiği sayfaların bilgilerini eşleştirebilmek amacıyla tutulmaktadır. Burada tutulan veriler daha sonra sitenin kullanıcı deneyimini artırmak ve ortaya çıkabilecek teknik aksaklıkları gidermek için kullanılmaktadır.
Anonim Kullanıcı Tanılama ÇerezleriBu bilgiler kullanıcının seçtiği dil ve ülkeyi saklayarak sonraki ziyaretlerde kullanıcıyı tanıyıp otomatik olarak daha önceden seçtiği dil ve ülkeye göre içeri göstermek için kullanılmaktadır.
Reklamlar ve Üçüncü Taraf Çerezleri

Bu çerezler web sitesinin reklam verenler ve tedarikçiler tarafından kullanılan anonim kullanıcı bilgilerini teşhis etmek için kullanılır.

Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları; Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek ve reklam sayısını sınırlamak, reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İade ve Değişim” tab_id=”1598707735438-be8624c3-6bd1″][vc_column_text woodmart_color_scheme=”” text_larger=””]İade İptal Ve Değişim

 

İADE İPTAL VE DEĞİŞİM POLİTİKASI

 

Bu başlık altında, www.parisbutik.com (Bundan sonra “internet sitesi” olarak anılacaktır.) üzerinden alınan ürünlerin iade ve değişim sürecine ilişkin bilgilendirme içeren hükümler yer alacaktır. İşbu iade ve değişim politikası, mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen (bakınız. www.parisbutik.com – Mesafeli Satış Sözleşmesi) satıcıdan internet sitesi üzerinden ürün alan her alıcı açısından bağlayıcı niteliktedir.

 

Genel Olarak
Madde-1. Alıcı tarafından internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verildiği takdirde alıcıya sunulan ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi kabul edilmiş sayılır.

Madde-2. Alıcı ve satıcı, ürünün teslimi, iade ve değişimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih ve Sayı: 27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer kanunlara tabidir.

Madde-3. İade veya değişimi yapılan ürünün (Aksi belirtilen koşullar dahilinde satıcı tarafından belirtilmediği sürece) kargo ücreti, alıcıya aittir.

Alıcının Ürünü Kontrol Etme Yükümlülüğü

Madde-4. Alıcı, sözleşme konusu ürünü kargo firmasının kuryesinden teslim almadan önce ezik, kırık vb. sebeplerden dolayı hasarlı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Ürünün hasarlı ya da ayıplı olması durumunda alıcı, ürünü teslim almayacaktır. Alıcının ürünü teslim alması, ürünün sağlam ve hasarsız olduğuna karine teşkil etmektedir. Alıcı, cayma hakkını kullanacağı ürünleri özenle korumakla yükümlüdür. İade veya değişimi yapılacak ürünün kullanılmamış olması gerekmektedir. Ancak faturası ibraz edilen ürünlerin iade veya değişimi yapılabilir.

Madde- 4/a  Ürünün iade edilebilmesi için, ürünün kesinlikle kullanılmamış, ambalajı veya jelatini kesinlikle açılmamış, varsa emniyet bandı kapalı halde, tahrip edilmemiş, paketi hasar görmemiş, tüm aksesuarlarıyla birlikte, kullanılmamış veya tekrar satılabilirliği bozulmamış olması gerekmektedir.

Ürünün içeriği ile ilgili belirtilenin dışında bir durum söz konusu olması durumunda satıcıya ait +90 534 255 63 12 nolu Whatsapp destek hattı üzerinden Görsel/Video gibi kanıtlar göndererek iade ya da değişim talebi değerlendirelicektir.

Madde-5. Alıcı, teslim esnasında ürün ile ilgili herhangi bir hasar ya da ayıp tespit ederse “hasar tespit tutanağı” düzenletecektir. Hazırlanan hasar tespit tutanağı ve ürün faturası ile beraber tarafımıza gönderilecektir. Kargo ücreti satıcı tarafından karşılacaktır.

Cayma Hakkının Kullanımı

Madde-6. Alıcıya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası tüzel kişi adına düzenlenmiş ise, alıcı taraf olan tüzel kişinin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanmayacaktır.) iade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Cayma Süresi

Madde-7. Alıcının cayma hakkını kullanacağı durumlarda, ürünün teslim edildiği tarihten itibaren on dört(14) günlük süre içinde cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi satıcıya yöneltmiş olması yeterlidir. Sözleşmeden cayma hakkının süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün azami on (10) gün içerisinde, satıcının mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen adresine gönderilmesi zorunludur. İnternet sitesinde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo şirketi belirtilmiş ise, alıcı, ürünü kargo şirketinin herhangi bir şubesinden gönderebilir.

Sipariş İptali

Madde-8. Alıcının iptal talebi, sipariş kargoya verilmeden önce satıcıya ulaşmış olmalıdır. Aksi durumda iade prosedürü uygulanacaktır. Alıcı, iptal talebini satıcıya ait +90 534 255 63 12 nolu müşteri hizmetleri üzerinden ya da uye panelinde bulunan ”siparişlerim” bölümünden iletecektir. İptal talebi, müşteri hizmetleri hattına ürün kargoya verilmeden iletildiği takdirde sipariş iptal edilir ve sipariş tutarı alıcının kredi kartına iade edilir.  Havale/EFT ile ödemesi yapılmışsa alıcının satıcıya bildireceği IBAN numarasına iade edilecektir.

Madde-9. Ürünün kargoya verilmesi ile alıcıya teslimatı arasındaki süre içinde iptal talebinin satıcıya ulaştığı durumda sipariş teslimi yapılmaz ve ürün kargo firması tarafından satıcıya teslimat gerçekleşmeden iade edilir. Bu durumda kargo ücreti varsa Ek Hizmet bedelleri sipariş tutarından düşülerek geri kalan sipariş tutarı, alıcıya iade edilir.

 

Ücret İadesi

Madde-10. Ücret iadesi, ürünün satıcının eline ulaştığı andan itibaren yirmi dört(24) saat içinde alıcının kullanmış olduğu kredi kartına iade edilecektir. İade tutarının alıcının kredi kartına yansıması bankaya bağlı bir durum olup bu süre 7 iş gününe kadar sürebilmektedir. Kapıda ödeme ya da Havale/EFT ile yapılan alışverişlerde ücret iadesi, satıcıya bildirilen alıcıya ait IBAN numarasına 7 iş günü içerisinde yapılacaktır.

Madde-11. Ürün siparişi kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı, ürünü kredi kartına kaç taksit ile almışsa ilgili banka iade işlemini aynı taksit sayısı ve prosedürü ile yapacaktır.

Madde-12. İade ve değişim süreci ile ilgili olarak alıcı, satıcıya ait +90 534 255 63 12 numaralı müşteri hizmetleri hattı üzerinden soru ve şikayetleri için iletişim kurabilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Üyelik Sözleşmesi” tab_id=”1598707737018-0cc6b13f-75a1″][vc_column_text woodmart_color_scheme=”” text_larger=””]ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); www.parisbutik.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Cad. No:27/1 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan PARİSBUTİK ( “PARİSBUTİK” )ile; www.parisbutik.com ve mobil uygulamasına (“Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı ( “Üye” ) arasında, Üye’nin PARİSBUTİK ’nİn sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

PARİSBUTİK ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

 1. TANIMLAR

Satıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satışa sunan ya da satan tüzel kişiyi ifade eder.

Alıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

Aracı Hizmet Sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, PARİSBUTİK tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere PARİSBUTİK’nİn kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve wwww.parisbutik.com platformu üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası: Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla parisbutik tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder. Üye: www. parisbutik.com sayfasında yer alan üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları ve gizlilik bildirimlerini kabul ederek “Üye” sıfatını kazanan gerçek kişileri ifade eder. Kullanıcı/Ziyaretçi:  www.parisbutik.com sayfasını, siteye üye olmaksızın ziyaret eden kişileri ifade eder. Misafir Kullanıcı: www.parisbutik.com sayfasını kullanarak, siteye üye olmadan alışveriş yapan kişileri ifade eder.

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platform’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun parisbutik tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası’ndan ulaşabileceği “Üyelik İptali” butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Üyelik iptalinin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik ileti gönderimi için verilen onayın da iptali anlamına gelmemektedir. Üye’nin, ayrıca ve özellikle elektronik ileti gönderim onayını da geri alması gerekmektedir.

3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin kime ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin parisbutik’dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için parisbutik’e ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğu kabul edilerek, bu doğrultuda işlem yapılacaktır.

3.3. Üye, Platform üzerinden görüntülediği kampanya ve/veya reklamlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Platform’da yer alanlar da dahil olmak üzere gerekli tüm yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak parisbutik’nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.4. Üye, Platform üzerinden parisbutik’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde parisbutik’nin Satıcı taraf, kendisinin ise Alıcı taraf olduğunu; parisbutik’nin bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde kendisine karşı sadece Satıcı’nin yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3.5. parisbutik; Üye’nin satıcıdan satın alacağı ürünlere dair tahsilat yetkisine sahip olacak ve Alıcı parisbutik’e yapacağı söz konusu bu ödemeyle, Satıcıya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır.

3.6. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.7. parisbutik, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.8. Platform’a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üyeler arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üyelere iletebilecektir.

3.9. Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10. Üye, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

3.10.1Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

3.10.2 Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

3.10.3 Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle sahte Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

3.10.4 Yorum ve puanlama sistemlerinin; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

3.10.5 Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir zararlı yazılım yayılması;

3.10.6 Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar

verecek faaliyetlerde bulunulması, parisbutik’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

3.11. Üye, Platform’da yaptığı işlemleri parisbutik’e maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform kullanımının Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesabım Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.12. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; parisbutik’nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi:

parisbutik, Üyelerinden elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak hem KVKK’ye (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) hem de 2016/679 Sayılı AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GVKT”) tabidir. BYSUMEYRAGULTEKİN, Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası ve GVKT Gizlilik Politikası ve www.bysumeyragultekin.com platformundan erişilebilecek işbu Anlaşma uyarınca Kullanıcılarından kişisel verileri toplar, kullanır, iletir ve işler. Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası ve GVKT Gizlilik Politikası işbu Üyelik Anlaşmasının bir parçasıdır.

Türkiye’de yerleşik olmadığınız ve ödemenizi Discover, Carte Bancaire, JCB, Maestro, Union Pay, Sofortuberweisung, QIWI, Bancontact, Diners, Hipercard, Sepa Direct Debit and IDEAL kart aracılığıyla veya ABD’de AMEX kart aracılığıyla yaptığınız durumlarda ödemeleriniz parisbutik London Limited şirketi aracılığıyla kişisel verilerinize ulaşım olmaksızın yalnızca sipariş numaranız kullanılarak işlenir.

Kişisel verileri kullanımımızla ve bu konularda sahip olduğunuz haklarla ilgili daha fazla bilgi için ve

KVKK kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için,

[Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası] bağlantısından Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikasına erişebilir ve info@bysumeyragultekin.com adresine e-posta göndererek söz konusu haklarınızı icra edebilirsiniz.

 

Ayrıca,

Bir Avrupa Birliği üye ülkesinde ikamet ediyorsanız, GVKT kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için, [GVKT Gizlilik Politikası] bağlantısından GVKT Gizlilik Politikasına erişebilir ve dpo@bysumeyragultekin.com adresinden Veri Koruma Sorumlumuza e-posta göndererek söz konusu haklarınızı icra edebilirsiniz.

Bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresi, parisbutik üyelik süreciniz sırasında ibraz ettiğiniz e-posta adresi olmalıdır. Bir Üye olduğunuzla ilgili makul çerçevede bir ispat sağlanmadıkça, diğer e-posta adreslerinden alınan taleplere cevap verilmeyecektir.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“parisbutik” markası ve logosu, “parisbutik” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak parisbutik tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı kendi mülkiyetindedir. Üye, parisbutik’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda parisbutik’nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya parisbutik’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, parisbutik’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

parisbutik,işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Platform’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya parisbutik’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) parisbutik’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, BYSUMEYRAGULTEKİN ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

8.1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda parisbutik’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile parisbutik’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının,

elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

8.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

8.3. parisbutik, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

8.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8.5. Üye, parisbutik’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

8.6. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]